• ساعت : ۱۵:۵۴:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۸۱۵
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت صنایع كاغذ سازی كاغذ (سهامی عام)
به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه سهامی عام ، مورخ 1399/09/22 و مجوز شماره151 _994/664249 مورخ 1399/09/02 سازمان بورس و اوراق بهادار ،مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 250/000/000/000 ریال به مبلغ 700/000/000/000 ریال ،منقسم به 700/000/000 سهم 1/000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد :

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.1.0