• ساعت : ۰۸:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 36
  • کد خبر : ۳۰۹۰
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 14010109 کاغذسازی کاوه؛
خرید ضایعات كارتن (آخال)
آگهی تجدید مناقصه عمومی در صفحه 8 روزنامه اطلاعات به شماره 28314 مورخ 3 بهمن ماه 1401 منتشر شده است.

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی‌عام) به شماره ثبت 69332 و شناسه ملی 10101142728 در نظر دارد خرید ضایعات کارتن (آخال) به مقدار هزار تن را ( با شرایط پرداخت 3 ماهه) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

 

آگهی این مناقصه عمومی در صفحه 8  روزنامه اطلاعات به شماره  28314 مورخ 3  بهمن  ماه 1401منتشر شده است.

 

متقاضیان می‌تواننـد جهت دریافـت اسناد مناقصه از ساعت ۹ تا ۱۵ مورخ 1401/11/03 تا 1401/11/10 به واحد حراست شرکت به نشانی شهرسـتان ساوه، شهر صنعتی کاوه، انتهای خیابان هفتم، کـارخانه کاغذسازی کاوه مـراجعه نمایند.

 

شرایط مناقصه از طریق نشانی زیر قابل دسترسی است:


https://b2n.ir/w31736

 

monaghese14010109 tajdidcopy.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.21.0
    V6.0.21.0